DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Open menu
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
* TWÓRCZA
* PRZYJAZNA
* OTWARTA NA WSPÓŁPRACĘ
* PROMUJĄCA ZDROWY STYL ŻYCIA
* PRZYGOTOWUJĄCA DO DALSZEJ NAUKI

Deklaracja niedostępności

Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://www.spwielkalaka.pl

Data pierwszej publikacji strony internetowej: 09.04.2015 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.12.2018 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:

 • Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie .doc.
  Od 2021 r. staramy się publikować dwie wersje dokumentów, w tym wersję zgodną z wymaganiami dostępności.

Wyłączenia:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,.

Data sporządzenia deklaracji: 2021-01-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie, naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie, naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika
 • PgUp - przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony
 • Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,       nr telefonu: 56 684 38 20

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, sposób kontaktu oraz określenie formy informacji alternatywnej.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące

Do budynku szkoły można wejść trzema wejściami. Wejście główne od frontowej strony budynku i dwa wejścia z tyłu budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku bez progów, w budynku 3 stopnie, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich.
Na parterze mieszczą się:
- po prawej stronie budynku: dyżurka, kancelaria dyrektora szkoły, pokój nauczycielski, sekretariat, sale lekcyjne oraz łazienki;
- po lewej stronie budynku: szatnie, sala gimnastyczna i stołówka.
Na piętrze mieszczą się: biblioteka, gabinet pomocy przedmedycznej, gabinet logopedy i pedagoga, świetlica, pracownia komputerowa, sale lekcyjne oraz łazienki.
W budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok